Τι γίνεται με τον ποιοτικό έλεγχο;

2020-09-29

1) 100% επιθεώρηση κάθε αποστολής από το QC μας. Μ

2) Οι επιδέξιοι εργαζόμενοι φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια στο χειρισμό των διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας. Το QC είναι ιδιαίτερα υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε διαδικασία.